Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş`a Armağan - 137.6 TL

Akıllı Bebek

11.7 TL15 TL
%14 İndirimliProf. Dr. Belgin Erdoğmuş`a Armağan

Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş`a Armağan

Yeni Fiyat
137.6 TL
Eski Fiyat
160 TL
Mağazaya Git

Önyazılar;Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş - Profesör Belgin Erdoğmuş, Bir Romanist-Turgut Tarhanlı-Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Sevgi ve Saygı ile-Aysel Çelikel-Belgin Erdoğmuş İçin "Laudatio"-Rona Serozan-Laudatio-Bülent Tahiroğlu-Sevgili Belgin (Prof. Dr. Erdoğmuş) İçin-Hüseyin Ülgen-Roma Hukuku Consortium Ercto Non Cito-Ali Selkor Atak-Roma Hukukunda Klasik Hukuk Dönemi-Seldağ Güneş Ceylan-Roma Hukukunun Modern İş Hukuku Üzerindeki Etkilerine Bir Bakış-Kübra Doğan Yenisey-Roma Hukuku'nda Hak Ehliyeti Çerçevesinde Çocuk-Çağla Elal-Justinianus Döneminde Müsadere Uygulamaları-Tolga Ersoy-Toplumsal Cinsiyet ve Roma Hukukunda Kadın-Fulya İlçin Gönenç-Roma Hukukunda Nişanlanma (Sponsalia)-Nurcan İpek-Digesta'nın Hazırlanma Şekli ve Sistematiği Hakkında Düşünceler-Havva Karagöz- Roma Ceza Yargılama Hukukunda Sorgulama ve Cezalandırma Yöntemleri-Sevgi Kayak-Roma Hukukunda Origo Kavramının Değişimi-Ayşe Öncül-Forderungspfändung im Römischen Recht und Forderungspfändung bei der 'Actio Funeraria'-Erdal Özsunar-Roma Hukukunun Günümüz Hukukuna Tuttuğu Işık-Rona Serozan- Roma Hukukunda Özel Kusursuz Sorumluluk Halleri-Elvan Sütken-Hexabiblos-Diler Tamer-Roma Hukukunda Censor'lar-Gökçe Türkoğlu-Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt (BK md.110/TBK md.128) Müessesesinin Tarihsel Arka Planı ve Roma Hukukundaki Yeri -Göktürk Uyan-Klasik Roma Hukukunda Teamül-A. Artur Schiller (Çev. Yiğit Sayın)-Roma Hukukunda Çevrenin Korunması-Andreas Wacke (Çev. İpek Sevda Söğüt)-Hukukun Diğer Dalları Hukukun Kaynağı Hakkında Çalışma Notları-Cemal Bali Akal-Bir Turnusol Kağıdı: Türkiye'de İnternet Yasakları-Kerem Altıparmak, Yaman Akdeniz-Regional Economic Integration Models And What Trade Economists Tell Us About Them-Pınar Artıran-Donatan, Donatma İştiraki ve Yapı Ortaklığı- Hükümlerinin Yasama Tarihçesi ile Kaynakları-Kerim Atamer- Oydan Yoksun Paylar-Ece Baş-Sözleşmenin Konusundaki İmkânsızlık-Başak Başoğlu- Soykırım Suçu-Köksal Bayraktar-5651 Sayılı Kanun Model Değişiklik Taslağı-Levent Berber, Bedii Kaya, Leyla Keser BerberMerger and Acquisition Practices at USA and EU: Different Approaches and Possible Remedies-Banu Bozkurt Bozabalı-Walter Benjamin'in Şiddetin Eleştirisi Metni: Bir Tarihin Felsefesi-Gökçe Çataloluk-İpotekli Geminin Mülkiyetinin Devri-Duygu Damar-Alışılmadık Bir Mekânda Hukuk Eğitimi: İstanbul Cezaevleri-İdil Elveriş-Goethe ve Spinoza: Panteizm Tartışması ve Özgürlük Kavramı-Reyda Ergün-TTK'nun 1524. Maddesi İle Sermaye Şirketleri İçin Getirilen İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu, Uygulama Alanı ve Yaptırımlar-Mete Özgür Falcıoğlu-Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK. m.346)-M. Murat İnceoğlu-Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü-K. Berk Kapancı-Türkiye'de Ayrımcılıkla Yasağı ile İlgili Mevcut Yargısal ve Yargısal Olmayan Başvuru Yolları-Ulaş Karan-Kefalet Sözleşmesinde Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinin Kefil Tarafından İfa Edilmesi-Burak Özen-Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden İmalatçının Kusursuz Sorumluluğuna Dair Bir Değerlendirme-Kerem Cem Sanlı, Yeşim M. Atamer-Sağlık Yöneticisi-Pervin Somer- Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Mülteci Paylaşımı Oyunları-Lami Bertan Tokuzlu-Sermaye Pi